Witaj na naszej stronieZapewne nieraz spotkałeś się z sytuacją gdy ktoś próbował naruszyć Twoje prawa: sprzedawca nie chciał uwzględnić Twojej reklamacji, bank niesłusznie pobrał opłaty, zakupiony towar nie spełniał Twoich oczekiwań bądź zamówiony przez internet produkt nigdy do Ciebie nie dotarł.


Zdajemy sobie sprawę, że zawiłość przepisów i procedur prawnych często zniechęca Cię do podjęcia działań. Jeżeli spotkałeś się z tymi lub podobnymi problemami - oddaj sprawę w nasze ręce ! Stowarzyszenie powstało właśnie z myślą o Tobie i takich sytuacjach. Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej. Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy poprowadzą Twoją sprawę także przed sądem.O stowarzyszeniuStowarzyszenie Parasol Prawny zostało założone w 2009 roku. Inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia wyszła od osób będących absolwentami wydziału prawa i administracji renomowanych polskich uczelni chcących zachęcić obywateli do dochodzenia przysługujących im praw, także w sprawach sądowych i egzekucyjnych. Zawiłość prawa oraz znaczne koszty zastępstwa procesowego wpływają bowiem na pozostawienie problemów prawnych bez dalszego biegu oraz rezygnację z kierowania spraw na drogę sądową.Cele stowarzyszeniaZasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie ochrony praw lub swobód obywatelskich poprzez świadczenie BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz prowadzenie postępowań w sprawach, w których koszty ewentualnej pomocy lub obsługi prawnej są niewspółmierne do dochodzonych lub chronionych praw (roszczeń).

Przeciwdziałając niekorzystnym zjawiskom, w oparciu o zespół współpracowników Stowarzyszenia będących prawnikami lub radcami prawnymi, pragniemy zachęcić Państwa do czynnego udziału w naszym projekcie oraz do walki o sprawne państwo i skuteczne prawo.Działalność stowarzyszeniaStowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

  1. przyjmowanie spraw do kompleksowego prowadzenia od osób zainteresowanych i dochodzenie roszczeń lub przysługujących tym osobom praw przed sądami każdej instancji, organami administracji publicznej lub egzekucyjnymi przez radców prawnych/adwokatów współpracujących ze Stowarzyszeniem, w imieniu tychże osób albo własnym,lecz na ich rzecz;
  2. przekazywanie zasądzonych lub wyegzekwowanych świadczeń korzystającym z pomocy Stowarzyszenia;
  3. udzielanie informacji w sprawach przekazanych do prowadzenia lub o rezultatach takiego działania;
  4. współpracę z radcami prawnymi bądź adwokatami, którzy będą zastępować zainteresowanych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych lub przed innymi podmiotami;
  5. udzielanie pomocy w znajdowaniu profesjonalnych pełnomocników prawnych;
  6. dokonywanie publikacji prasowych lub przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, a także w inne, prawnie dopuszczalne sposoby;
  7. działalność oświatową, zwłaszcza z zakresu problematyki ochrony konkurencji i konsumenta, polegająca na organizacji spotkań, zebrań, wykładów,albo szkoleń, a także przyjmowanie zaproszeń na takie imprezy;
  8. działalność na rzecz wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do przeciwdziałania patologiom legislacyjno - prawnym;
  9. działalność na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.Przykłady spraw przyjmowanych przez stowarzyszenie:
SprawozdaniaWprowadzenie do sprawozdania finansowego: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.
Bilans: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.
Rachunek zysków i strat: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.
Informacja dodatkowe: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.
Sprawozdanie merytoryczne: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.Jak pomagamy

Pomóż młodzieży szkolnej dotkniętej pandemią i wojną


Według statystyk w Polsce w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadpodstawowych kształci się 4,9 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku akademickim liczba studentów wynosiła 1,2 mln osób.

Tym samym, liczba sytuacji i związanych z nimi problemów prawnych na linii rodzic – placówka oświatowa, uczeń – placówka oświatowa oraz student - placówka oświatowa jest ogromna.

Nasze Stowarzyszenie od 12 lat pomogło w szeregu spraw osób indywidualnych z zakresu spraw cywilnych i konsumenckich, których wspólnym mianownikiem była walka słabych z silnym.

Tym razem, w związku z nabrzmiałymi problemami wynikającymi z trwałej izolacji dzieci i młodzieży szkolnej w domach, zakłócenia ich metabolizmu informacyjnego i swobody poszukiwania oraz narastającej migracji - chcielibyśmy rozwinąć program pomocy także dla naszych najmłodszych, jak też starszych pociech.

Wiele kwestii prawnych, jakie pojawiają się w związku z funkcjonowaniem ucznia w szkole, dotyczy nie tylko przepisów regulujących system oświaty, ale także kwestii konstytucyjnych (godność osobista, swoboda poszukiwania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, zakaz arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego), a nadto prawa medycznego, rodzinnego, międzynarodowego, czy też przepisów dotyczących osób nieletnich.

Wszystkie regulacje prawne powinny być interpretowane z myślą o dobru dziecka, a nie przeciwko niemu i z ta też myślą podejmujemy budowę szerokiej oferty pomocy prawnej dla dzieci i rodziców uczniów oraz uczniów pełnoletnich uczęszczających do placówek i szkół każdego rodzaju.

Wspomóż nas w tym celu i osłoń naszym parasolem prawnym także dzieci i młodzież szkolną.

Wspólnie pomóżmy im stworzyć lepszy świat.

Czy znalazłeś się w podobnej sytuacji?


- pilnie odesłałeś zamówiony poza lokalem przedsiębiorstwa ( w tym przez internet ) towar - a mimo tego nie otrzymałeś zwrotu zapłaconej kwoty;


- zakupiłeś produkt, który ma wady lub w trakcie prawidłowej instalacji uległ usterce, a sprzedawca/producent odmawia jego serwisowania lub zwrotu zapłaconej za niego kwoty;


- zapłaciłeś za zamówiony poza lokalem przedsiębiorstwa ( w tym przez internet ) produkt, który nie został… Ci dostarczony lub dostarczony posiada wady, a sprzedawca/producent nie zwraca pieniędzy lub odmawia jego serwisowania;


- odkryłeś, że jesteś obciążony przez bank lub operatora telekomunikacyjnego/inny podmiot opłatami, o których nie zostałeś poinformowany albo na które nie wyraziłeś zgody;


- pobrano od Ciebie opłatę za usługę, z której korzystałeś bezpłatnie w ramach promocji, a nie wyrażałeś zgody na jej przedłużenie poza okres promocyjny;


- bank żąda od Ciebie opłat za prowadzenie konta, z którego nie prowadziłeś żadnych operacji przez wiele lat albo obciąża znacznymi opłatami dodatkowymi za brak terminowej spłaty karty kredytowej;


- przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego zakończyła się dla Ciebie pobraniem dodatkowych opłat;


- ubezpieczyciel odmawia wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, mimo że nie przyczyniłeś się do powstania szkody lub spełniłeś warunki umowy;


- zrezygnowałeś z wycieczki wykupionej w biurze turystycznym na kilka dni przed wyjazdem, a biuro odmawia zwrotu wpłaconej przez Ciebie zaliczki;


- brałeś udział w programie work&travel, wykupionym u pośrednika, który nie wywiązał się z umowy lub zbyt późno dostarczył Ci wymagane dokumenty, narażając Cię w ten sposób na stratę;


- wynajmujący/dzierżawca niesłusznie odmawia Ci zwrotu kaucji;


- zamówiłeś usługę fachowca, który nie wykonuje umówionej czynności lub nie stawia się w terminie, a zależy Ci, aby to właśnie on ją wykonał albo chcesz ją wykonać na jego koszt;


- zlecone przez Ciebie dzieło lub roboty budowlane zostały wykonane w sposób wadliwy, a wykonawca odmawia ich usunięcia albo nie ma z nim kontaktu;


- wykryłeś wady budowlane, przed którymi miał chronić świadczący dla Ciebie usługi kierownik budowlany;


- poniosłeś szkodę w związku z bezprawnym działaniem organu administracji publicznej lub funkcjonariusza publicznego;


- masz wiedzę o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskutek którego przysługuje Ci roszczenie do właściwego podmiotu lub na podstawie którego można zmienić prawomocne orzeczenie;


- uchwała ( w tym akt prawa miejscowego ) lub zarządzenie - podjęte przez organ gminy/powiatu/województwa lub wojewodę w sprawie z zakresu administracji publicznej - narusza Twoje uprawnienie;


- prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, a wydana w indywidualnej sprawie interpretacja podatkowa została zmieniona na Twoją niekorzyść;


- umowa, którą zawarłeś z przedsiębiorcą, zawiera postanowienia sprzeczne z zasadami logiki lub zawiera rozwiązania zbyt uciążliwe dla Ciebie lub innych konsumentów;


- nie wiesz jak wyegzekwować zasądzone przez sąd świadczenie lub egzekucja jest prowadzona w sposób nieudolny;


ROZWIĄZANIE JEST W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI, ZWRÓĆ SIĘ DO NAS !© Parasol Prawny. KRS 0000336784, NIP 527-261-35-41, REGON 142007450 rachunek bankowy: 92 1870 1045 2078 1070 2832 0001
Kontakt: Stowarzyszenie Parasol Prawny, Kasprzaka 31 lok. 233, 01-234 Warszawa, tel. 530 597 452, email: kontakt@parasolprawny.pl