Czy zeznanie roczne PIT obejmuje otrzymany w roku podatkowym spadek lub darowiznę?

Opodatkowanie nabytego spadku lub otrzymanej darowizny podlega innym regułom niż stosowane w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy o PIT, lecz przepisy ustawy o spadkach i darowiznach.

Rozliczenie pit 2018 online bez majątku odziedziczonego

Jeśli w 2018 roku otrzymaliśmy spadek lub darowiznę, może zrodzić się pytanie, czy rozliczając roczne pity 2018 powinniśmy wykazać ich wartość w zeznaniu. Według obowiązującego prawa spadki i darowizny nie są objęte podatkiem PIT, lecz podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Majątku uzyskanego w 2018 roku w drodze spadku lub darowizny nie wykażemy więc rozliczając PITY 2018.

Nabycie spadku lub otrzymanie darowizny co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca przewiduje, że najbliższa rodzina może być zwolniona z podatku, jeśli zgłosi nabycie majątku w odpowiednim czasie. Osoby spoza najbliższej rodziny, które otrzymają spadek lub zostały obdarowane, będą musiały zapłacić podatek. W przypadku gdy przysporzenie majątkowe podlega opodatkowaniu, to podatek jest ustalany przez organ skarbowy. Podatnik nie oblicza podatku sam, a jedynie zgłasza otrzymany spadek czy darowiznę do opodatkowania.

Program pit 2018 online pozwala na rozliczenie wszystkich rodzajów podatków dochodowych od osób fizycznych. W rozliczeniu pit online przez internet nie wykazuje się przysporzenia uzyskanego z tytułu dziedziczenia ani z tytułu darowizny, które pozostaje poza zakresem ustaw o pit, tak samo jak nie wykazuje się wypełniając formularze papierowe.

Jakie przychody wykazujemy w rozliczeniu PIT 2018 online

W przypadku uzyskiwania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych możemy wykonać rozliczenie PIT online przez internet. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane w roku podatkowym ze źródeł wymienionych w ustawie o PIT:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej,
 • emerytury, renty, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • działalności wykonywanej osobiście (np. literackiej, dziennikarskiej, naukowej, artystycznej),
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • praw autorskich,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • działów specjalnych produkcji rolnej,
 • kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
 • odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części oraz udziału, praw do nieruchomości, innych rzeczy.
 • innych źródeł (m.in. dochody osiągnięte za granicą, alimenty, stypendia, zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp., zasiłek dla bezrobotnych)
 • nieujawnionych źródeł przychodów.

Oznacza to, że program pit 2018 online możemy wykorzystać do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wszystkiego, co nie jest zwolnione z opodatkowania.

Łatwo można wykonać rozliczenie pit 2018 online z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga od podatnika znajomości przepisów podatkowych. Wystarczy odpowiedzieć na pytania sformułowane w bardzo przystępny sposób, podać podstawowe dane, a wszystkie obliczenia zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regułami, z zastosowaniem wskaźników dotyczących odliczeń, progów podatkowych itp. Możemy liczyć na najlepsze rozwiązania w zastosowaniu przywilejów podatkowych jak preferencyjne wspólne rozliczenie z małżonkiem czy dzieckiem, ulgi podatkowe, zwiększone koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie pit 2018 online z programem PITax.pl Łatwe podatki możliwe jest przez całą dobę. Wystarczy mieć dostęp do internetu, a rozliczenie pit online 2018 możemy wykonać na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym.

Sprzedaż majątku odziedziczonego

Uzyskanie majątku w drodze spadku lub darowizny nie podlega ustawie o PIT. Jednakże w przypadku sprzedaży odziedziczonego lub podarowanego majątku, dochody uzyskane z odpłatnego zbycia są traktowane jak inne dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych czy rzeczy i są objęte zeznaniem PIT. Wówczas konieczne będzie wykazanie ich w rozliczeniu PIT online przez internet, albo w deklaracji przekazywanej do urzędu w formie papierowej.

Jeśli przedmiotem sprzedaży jest np. odziedziczona nieruchomość, a od momentu nabycia w drodze spadku do momentu sprzedaży w 2018 roku nie upłynęło pięć lat, licząc od końca roku nabycia, to dochód uzyskany ze sprzedaży musimy wykazać w rozliczeniu pit 2018 (online). Program pit 2018 online pomoże nam obliczyć należny podatek i skorzystać z przysługujących odliczeń (np. kosztów uzyskania przychodu, z tytułu przeznaczenia uzyskanych środków na cele mieszkaniowe. W przypadku, gdy sprzedaż takiego majątku nastąpi po upływie określonego czasu, rozliczenie PIT nie będzie konieczne.