Sposoby na rozliczenie PIT 37 w 2019 roku

Największa liczba podatników rozlicza swoje roczne dochody na formularzu PIT 37. W 2019 roku mamy możliwość wyboru jednej z kilku dostępnych form rozliczenia PIT 37.

Tradycyjne rozliczenie pit

Mimo że zeznania roczne coraz częściej wykonywane są elektronicznie przez program do rozliczania pit, to tak jak w pierwszym roku składania pitów zeznanie na formularzu PIT 37 możemy złożyć w formie papierowej. Druki formularzy dostępne są w urzędach skarbowych, gdzie możemy je pobrać łącznie z instrukcjami wypełnienia i wymaganymi załącznikami. Po wypełnieniu formularze należy złozyć w urzędzie skarbowym osobiście albo przez osobę upoważnioną i otrzymamy wtedy poświadczenie odbioru dokumentów przez urzędnika. Możliwe jest też wysłanie deklaracji PIT 37 pocztą lub przez kuriera. Warto wtedy mieć pokwitowanie potwierdzające datę wysłania. W przypadku poczty liczy się data stempla pocztowego i jeśli wyślemy dokumenty nawet w ostatnim dniu obowiązującego terminu i do urzędu dotrą po kilku dniach, nie będzie to uznane za opóźnienie. Natomiast przesyłki kurierskie muszą dotrzeć do urzędu przed zakończeniem terminu rozliczenia.

Rozliczenie pit 2018 - program

Bardzo wielu podatników nie korzysta już z papierowych formularzy i do rozliczenia z fiskusem wykorzystuje komputerowy program PIT. Obecnie każdy podatnik ma możliwość elektronicznego rozliczenia pit 2018. Program komputerowy udostępnia wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych. W 2008 roku, kiedy po raz pierwszy wprowadzono rozliczenie pit online, można było rozliczyć tylko pit 37. Program pit nie obejmował rozliczenia online pozostałych formularzy.

Program do rozliczania pit znajdziemy nie tylko na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. W sieci możemy znaleźć bardziej przyjazny podatnikowi program, z którym rozliczenie żadnego pitu nie będzie trudne. Nie musimy znać trudnych pojęć, posiadać wiedzy o podatkach, aby rozliczyć pit 37 z programem PITax.pl Łatwe podatki. Po podaniu odpowiedzi na kilka prostych pytań, w których nie ma odsyłaczy do ustaw podatkowych, program automatycznie wybierze odpowiedni formularz rozliczeniowy i wymagane do niego załączniki, a następnie wypełni je danymi podanymi przez nas i dokona wszystkich obliczeń. Do wypełnienia PIT 37 potrzebne są dane zawarte w informacjach rocznych, jakie sporządzają pracodawcy, organy rentowe i inni płatnicy. Poza tym każdy podatnik rozliczający pit 37 może dokonać odliczeń z tytułu wszystkich przysługujących mu ulg. PITax.pl Łatwe podatki pomaga rozliczyc wszystkie ulgi podatkowe i maksymalnie obniżyć podatek.

Do złożenia pit 2019 program proponuje dwie opcje: wydrukowanie wypełnionych formularzy i dostarczenie ich do właściwego urzędu skarbowego bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty albo wysłanie pit elektronicznie, bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze.

Wysłanie pit przez internet nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. System e-deklaracje weryfikuje podatnika według danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia), identyfikatora podatkowego PESEL albo NIP i kwoty przychodu z dowolnej deklaracji złożonej rok wcześniej. Nieistotne, czy deklaracja była składana przez internet, czy w formie papierowej. Jeśli w ogóle nie była składana, należy wpisać 0.

Usługa PFR

Przy rozliczaniu pit 2019 program może być wykorzystany do uzupełnienia zeznania wstępnie wypełnionego przez Administracją Podatkową - PFR (Pre-Filled tax Return).

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego w roku 2019 adresowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do złożenia zeznania za rok 2018 na formularzu PIT-37 oraz uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych rozliczane na formularzu PIT-38. Deklaracje PIT-37 i PIT-38 sporządzane jest na podstawie informacji PIT- 11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A, otrzymanych przez urzędy skarbowe od płatników PIT i organów rentowych. Informacje te przekazywane są w terminie do końca lutego. Dlatego wstępnie wypełnione zeznania dostępne są dopiero od połowy marca. Podatnicy, którzy wcześniej chcą rozliczyć się z fiskusem, nie mogą skorzystać z tej usługi.

Podatnicy, którzy rozliczają pit 37, program pit wykorzystają wtedy, gdy będą chcieli skorzystać z ulg podatkowych, rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem i przekazać 1 % dla organizacji pożytku publicznego. Wtedy będą musieli samodzielnie uzupełnić wstępnie wypełnione zeznanie. PFR można uzupełniać, zmieniać, albo zaakceptować w wersji przygotowanej przez skarbówkę i wysłać do urzędu skarbowego online.

Rozliczenie przez urząd skarbowy

Najnowsza propozycja resortu finansów to wprowadzenie jeszcze w tym roku możliwości rozliczenia podatników składających PIT 37 przez urzędników skarbowych. W tym przypadku będzie nieco inaczej niż ze wstępnie wypełnionym zeznaniem. Ulgi podatkowe i wspólne rozliczenia uwzględnią urzędnicy, jeśli podatnik złoży taki wniosek. Sporządzonego przez urzędników zeznania nie trzeba będzie akceptować.

Podatnicy będą korzystać z komunikacji elektronicznej z administracja podatkową w celu złożenia wniosku o rozliczenie roczne. Wniosek taki można będzie złożyć przez stronę Ministerstwa Finansów, portale podatkowe oraz w systemie bankowości elektronicznej. Urząd skarbowy online prześle do podatnika wiadomość elektroniczną o sporządzeniu zeznania.